Divoká Tvorkyňa

Prečo názov Divoká Tvorkyňa?

Víziou DT je inšpirovať ľudí k objaveniu ich plného potenciálu v Kristovi a a žitiu zdravšieho života po duchovnej, mentálno-emocionálnej a fyzickej stránke.

Divoká Tvorkyňa predstavuje komplexný pohľad na život, z ducha cez dušu do tela. Je vyjadrením toho, ako sa pozerám na svet a ukazujem cez ňu kresťanský životný štýl a zároveň kus môjho šialeného ja…

Okrem spomínaných divokých bylín, s ktorými dodnes tvorím, zaoberám sa aj fyzioterapiou, ktorá mi dáva priestor tvoriť ‘‘pohybový jedálniček na mieru‘‘, teda učím ľudí ako si pomôcť v oblasti pohybového zdravia (správne držanie tela, cvičenie, prevencia). Na súkromnú hodinu fyzioterapie so mnou sa môžete prihlásiť cez formulár.

Ako názov Divoká Tvorkyňa vznikol?

Názov Divoká Tvorkyňa vznikla čisto ‘‘náhodne’‘, keď som sa v roku 2017 rozhodla uverejniť svoj prvý príspevok o žihľavovom špenáte. Pretože som zbierala Divoké bylinky a Tvorila z nich rôzne veci – nazvala som sa ako Divoká Tvorkyňa. 🙂 V tom čase mi ani na um neprišlo, že Divoká Tvorkyňa bude jedného dňa natáčať videá a mať vlastný web…

„Čím dlhšie pôsobím ako Divoká Tvorkyňa zisťujem,
 ako veľmi ma tento pseudonym vystihuje.“

FYZICKÉ

Vo fyzickej rovine ukazuje DT ako na správnu stravu a doplnky výživy spojené s adekvátnym pohybom na základe poznatkov z fyzioterapie.

DUŠEVNÉ

Po mentálno-emocionálnej rovine DT ukazuje dôležitosť spoznať seba samého, učí ako pracovať so svojimi myšlienkami, emóciami, presvedčeniami tak, aby nás nie ony ovládali, ale my ich na základe právd a princípov z Biblie.

DUCHOVNÉ

A v neposlednom rade, duchovná rovina o ktorej hovorím na DT je alfou a omegou nášho života. Bez osobného intímneho vzťahu s Bohom nič v konečnom dôsledku nedáva zmysel a preto o čomkoľvek Divoká Tvorkyňa hovorí, či už je to pohyb alebo zdravá strava, Boh je toho neoddeliteľnou súčasťou. Najradšej však hovorím o tom, ako budovať s Ním vzťah – o tom ale viac do podrobna hovorím na druhej platforme Učeník Ježiša Krista.

NAJNOVŠIE VIDEA

NAJNOVŠIE VIDEA